Menu
Log in
LanguageCreated with Sketch.
Global

Odense, Denmark, April 9th 2024

Micro Matic in new international acquisition

With the acquisition of Croatian cooling equipment manufacturer Oprema, industrial group Micro Matic strengthens its ability to provide complete and unique dispending solutions for the beverage industry. The acquisition will support Micro Matic's growth and strengthen its position globally, while Oprema can fulfil their ambition of expanding its products globally.

Micro Matic has acquired the Croatian company Oprema, which develops and produces units for cooling in the beverage industry. With the acquisition, Micro Matic strengthens its competences in the refrigeration area and will in the future be able to develop and offer complete dispending solutions in close collaboration with customers. This will help fulfil Micro Matic’s ambitions to expand globally.

"Oprema is a company that fits very well into Micro Matic's core business because their strong competencies in cooling equipment complement Micro Matic's products perfectly. This supports our strategic ambitions to be able to develop and offer complete solutions - what we call 'keg to glass' - to our customers, because we are now adding strong competences in the cooling area," says Lars Gjødsbøl, Group CEO, Micro Matic, and adds:

"We have ambitions to expand our core business, grow internationally, and master the most advanced solutions and technologies in our industry. With the acquisition of Oprema, we gain some strong technical competences in cooling equipment, which we can use to develop cooling productions close to the customers. In this way, we can strengthen our market position globally, grow Micro Matic, and bring Oprema's products even further out into the world."

Just like Micro Matic, Oprema is a family-owned company that is the European market leader in cooling equipment and has its headquarters as well as modern production facilities in Ludbreg, Croatia. The company was established in 1948 and has been owned by the Cvetko family since 1992.

Therefore, it is with equal parts pride and sadness that the company's CEO sells the family's life's work to Micro Matic, but Domagoj Cvetko, who continues as CEO, has no doubt that the Danish-based industrial group is the right buyer.

"It's obviously emotional for me to pass on the family business, but I couldn't imagine a better company to sell to than Micro Matic. We share the same values, and we have the same ambitions. At the same time, I am extremely proud that we have developed Oprema into a company that a respected group like Micro Matic has taken notice of," says Domagoj Cvetko, CEO, Oprema, and adds:

"I'm really looking forward to the next part of the journey and to Oprema's products becoming known around the world. We bring cooling expertise to Micro Matic, while they give us access to the world."

The agreement between Micro Matic and Oprema was finalized on 8 April.


FACTS ABOUT MICRO MATIC:

Micro Matic is an international industrial group based in Odense, Denmark, with a total revenue of DKK 2.5 billion, more than 1,300 employees and activities in more than 120 countries. Micro Matic was founded in 1953 and focus on the innovation, development and manufacturing of beverage dispensing equipment and solutions. The company’s shareholders are two families who have an evergreen strategy dedicated to creating value over time by nourishing a culture of customers first, openness and trustworthiness, and delivering uncompromising quality. See micro-matic.com for more information.

FACTS ON OPREMA

Oprema is a family-owned manufacturer of cooling and dispensing equipment for all types of beverages. The company was founded in 1948. In 1976, Tomislav Cvetko was employed and at the same time the basis for the current product range was established. In 1992 the ownership was taken over by the Cvetko family. Oprema employs close to 300 people. Oprema is the market leader in the cooling sector in Europe, and its products are available in more than 50 markets worldwide.

For more information, please contact:

Lars Gjødsbøl, Group CEO, Micro Matic A/S, tel: +45 6317 4202


Danish version below

Odense, 9. april 2024

Micro Matic i nyt internationalt opkøb

Med købet af den kroatiske virksomhed Oprema, der producerer køleudstyr, styrker industrikoncernen Micro Matic sine evner til at levere komplette og unikke dispenseringsløsninger til drikkevareindustrien. Købet skal sikre Micro Matic vækst og styrke positionen på globalt plan, mens Oprema kan opfylde ambitionerne om at få deres produkter bredt ud globalt.

Micro Matic har købt den kroatiske virksomhed Oprema, der udvikler og producerer køleudstyr til drikkevareindustrien. Med købet styrker Micro Matic sine kompetencer på køleområdet og kan fremover udvikle og tilbyde komplette dispenseringsløsninger i tæt samspil med kunderne. Det skal være med til at indfri ambitionerne om at ekspandere globalt.

”Oprema er en virksomhed, der passer rigtig godt ind i Micro Matics kerneforretning, fordi de med deres stærke kompetencer på køleudstyr komplementerer Micro Matics produkter perfekt. Det understøtter vores strategiske ambitioner om at kunne udvikle og tilbyde fulde løsninger – det vi kalder ’keg to glass’ – til vores kunder, fordi vi nu tilfører stærke kompetencer på køleområdet,” siger Lars Gjødsbøl, Group CEO, Micro Matic, og tilføjer:

”Vi har ambitioner om at udvide vores kerneforretning, ekspandere internationalt og mestre de mest avancerede løsninger og teknologier i vores branche. Med købet af Oprema får vi tilført nogle stærke, tekniske kompetencer indenfor køleudstyr, som vi kan bruge til at udvikle køleproduktioner tæt ved kunderne. På den måde kan vi styrke vores markedsposition globalt, vækste Micro Matic og føre Opremas produkter endnu mere ud i verden.”

Ligesom Micro Matic er Oprema en familiejet virksomhed, der er europæisk markedsleder på køleudstyr og har hovedsæde samt moderne produktionsfaciliteter i Ludbreg i Kroatien. Virksomheden blev etableret i 1948 og har været ejet af Cvetko-familien siden 1992.

Derfor er det også med lige dele stolthed og vemod, at virksomhedens direktør sælger familiens livsværk til Micro Matic, men Domagoj Cvetko, der fortsætter som direktør, er ikke i tvivl om, at den danske industrikoncern er den helt rigtige køber.

”Det er naturligvis emotionelt for mig at sende familiens virksomhed videre, men jeg kunne ikke forestille mig en bedre virksomhed at sælge til end Micro Matic. Vi har samme værdier, og vi deler de samme ambitioner. Samtidig er jeg enormt stolt over, at vi har udviklet Oprema til en virksomhed, som en respekteret koncern som Micro Matic får øjnene op for,” siger Domagoj Cvetko, CEO, Oprema, og tilføjer:

”Jeg glæder mig enormt meget til næste del af rejsen og til, at Opremas produkter bliver kendt i hele verden. Vi tilfører Micro Matic kompetencer på køleområdet, mens de giver os adgang til verden.”

Aftalen mellem Micro Matic og Oprema trådte endeligt i kraft 8. april.


FAKTA OM MICRO MATIC:

Micro Matic er en international industrikoncern med base i Odense med en omsætning på over 2,5 mia. kr., mere end 1.300 medarbejdere og aktiviteter i mere end 120 lande. Micro Matic blev grundlagt i 1953 og fokuserer på innovation, udvikling og produktion af udskænkningsløsninger og services. Virksomhedens ejere er to familier, som arbejder ud fra en eviggyldig strategi om at skabe værdi over tid gennem en ’kunderne først’-kultur, åbenhed, troværdighed og kompromisløs kvalitet. Se www.micro-matic.com for yderligere oplysninger.

FAKTA OM OPREMA

Oprema er en familieejet producent af køle- og dispenseringsudstyr til alle typer drikkevarer. Virksomheden blev grundlagt i 1948. I 1976 blev Tomislav Cvetko ansat, og samtidig blev grundlaget for det nuværende produktsortiment etableret. I 1992 overtog Cvetko-familien ejerskabet af Oprema, der nu beskæftiger tæt på 300 ansatte. Oprema er markedsleder på køleområdet i Europa, og virksomhedens produkter er på mere end 50 markeder verden over.

For yderligere information, kontakt:

Lars Gjødsbøl, Group CEO, Micro Matic A/S, tel: +45 6317 4202